Veelgestelde vragen over de BTW-service

Hieronder treft u een aantal veelgestelde vragen aan. Staat uw vraag er niet bij? Klik dan op dit linkje en stel uw vraag persoonlijk aan onze specialisten.

 • Het enige dat u hoeft te doen is ons alle gevraagde gegevens en documenten verstrekken en alle correspondentie die u van de belastingdienst ontvangt aan ons door te sturen. Indien het energiecontract niet op de juiste persoon te naam gesteld is, dient u dit zelf te regelen met uw energiemaatschappij. Uiteraard begeleiden wij u er wel bij wat er wel op het contract moet komen te staan en hoe u dit aan kunt pakken.

 • Ja, het is onder voorwaarden mogelijk om BTW terug te vragen. Het is theoretisch mogelijk om de BTW terug te vragen tot 1968. Voor nadere informatie kunt u hiervoor contact met ons opnemen. 

 • U krijgt de BTW terug omdat u door het terugleveren van zelfgeproduceerde energie wordt aangemerkt als ondernemer. Over de door u zelf opgewekte energie moet u ook BTW afdragen waar tegenover de aftrek van de betaalde BTW staat. Over het deel dat u zelf gebruikt moet u ook BTW afdragen. In veel gevallen heeft de Belastingdienst hiervoor een vast bedrag (forfait) vastgesteld.

 • In ieder geval moet het contract van de energieleverancier op naam staan van dezelfde persoon als de factuur van de aanschaf. Of het beter is om die op uw naam of die van uw partner te zetten hangt van uw privé situatie af. Hiervoor is bijvoorbeeld de vraag relevant of u en/of uw partner (vrijgesteld) ondernemer is of dat u eerder een installatie heeft aangeschaft. Ons advies is in ieder geval om vooraf advies in te winnen bij ons.

 • In veel gevallen is dit wel mogelijk, echter het is van belang hierover vooraf bij ons advies in te winnen. zodat wij een maatwerkadvies kunnen geven en u kunnen helpen ervoor te zorgen dat zowel de factuur van de aanschaf als het energiecontract op de juiste naam/namen staan.

 • Als financieel dienstverlener zijn wij verplicht om onze klanten te identificeren aan de hand van een geldig paspoort of identiteitsbewijs. Wij moeten namelijk zeker weten dat wij met de juiste persoon te maken hebben. Uw BSN-nummer hebben wij nodig om met de Belastingdienst (digitaal) te communiceren, zoals het aanvragen van een btw-nummer of het doen van aangifte btw en daarbij moeten wij er ook zeker van zijn dat het uw BSN-nummer is en niet die van iemand anders. 

  Op deze link kun u kijken op welke wijze u een veilige kopie maakt. Hieronder vindt u ook een linkje naar een de App van de Rijksoverheid.

  Android iOS

 • Wij begrijpen dat u sceptisch bent over het doorgeven van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Echter wij gebruiken de gebruikersnaam en het wachtwoord alleen om uw rekeningnummer door te geven, uw BTW-aangifte te doen aangaande de BTW-teruggaaf van de zonnepanelen en ook om te controleren of de belastingdienst de ontheffing administratieve verplichtingen verwerkt heeft. Zolang die ontheffing niet verwerkt is, zal de belastingdienst na de eerste aangifte ieder kwartaal een digitale aangifte klaarzetten, die ingevuld dient te worden, ook al betreft dit een nihil-aangifte. Wordt een aangifte niet of niet-tijdig ingevuld en ingediend, dan krijgt u een boete en dat willen wij graag voorkomen.

  Met deze inloggegevens kunnen wij geen privégegevens, zoals inkomstenbelasting, zien. Het betreft dus alleen de btw.

 • Het is van groot belang dat u vooraf advies hierover inwint bij ons. Als gevolg van de wetswijziging per 1 januari 2020 kan het zijn dat u niet zomaar de BTW terugkrijgt. De datum van de factuur van de uitbreiding is hiervoor belangrijk. Ons advies bij uitbreiding is eerst contact met ons op te nemen en daarna pas de uitbreiding.

 • Omdat u energie levert nadat u zonnepanelen op uw dak hebt laten plaatsen, wordt u gezien als ondernemer voor de omzetbelasting. U moet dus BTW afdragen over de geleverde energie en u mag in ruil daarvoor de betaalde omzetbelasting bij de aanschaf van de zonnepanelen terugvorderen. Die te betalen BTW is een forfaitair bedrag welke afhankelijk is van het aantal Wattpiek die uw zonnepanelen opwekken. Kijk voor de berekening eens in onze proefberekening. U kunt hier meteen zien hoeveel BTW u daadwerkelijk terug zult ontvangen.

 • Zolang u in het bezit bent van zonnepanelen staat u bij de belastingdienst ingeschreven als ondernemer en kunnen wij u dus niet afmelden als ondernemer. U kunt wel worden vrijgesteld van administratieve verplichtingen. Kortom, u behoudt uw BTW-nummer, maar u hoeft geen aangiftes meer in te dienen. Niet in alle situaties is dit gunstig. Wij kunnen u hierover goed adviseren. 

 • Normaliter betaalt de belastingdienst binnen enkele weken nadat ze de beschikking (dit betreft de goedkeuring van uw BTW-aangifte) hebben afgegeven, het geld aan u uit. Maar hoe lang het duurt voordat u deze beschikking ontvangt, kunnen wij helaas niet exact aangeven. Dit is van vele factoren afhankelijk, o.a. , hoe snel wij alle juiste documenten van u aangeleverd krijgen en hoe snel de belastingdienst alles afhandelt (doorlooptijden kunnen door drukte of extra controles verschillen van de normale doorlooptijden).

 • Indien u aandeelhouder bent van een B.V. of u bent firmant in een VOF, dan heeft dit ondernemerschap geen invloed op het aanmelden van u als ondernemer voor de zonnepanelen. Indien u een eenmanszaak heeft, kunt u wellicht de kleine ondernemersregeling niet toepassen bij de zonnepanelen, waardoor mogelijk uw belastingvoordeel minder is of zelf nihil is voor wat betreft de zonnepanelen. Om dit te voorkomen verzoeken wij u om contact met ons op te nemen, zodat wij met u door kunnen nemen wat de mogelijkheden zijn.

 • Ja, dit is, afhankelijk van de feiten van uw situatie, mogelijk. Het is hiervoor relevant dat u vóór de aanschaf van de zonnepanelen contact met ons opneemt voor een persoonlijk advies.

© 2024 - Maasrand
Created by