EIA- en subsidie voor LED-verlichting? Wij regelen het! 

Drie subsidies zijn van toepassing op de aankoop van verlichtingsproducten door ondernemers. Dit zijn EIA (Energie-investeringsaftrek, KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) en de subsidieregeling voor sportverenigingen en -stichtingen. EIA levert u 45% voordeel over maximaal € 25 per 1.000 lumen. Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. Het subsidiepercentage voor stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties bedraagt 35% (20% voor bouw en onderhoud van sportaccommodaties + 15% van maatregelen voor energiebesparing) van de investering.

Wij verzorgen graag de aanvraag van deze subsidiemogelijkheden voor u.

© 2024 - Maasrand
Created by